Over de Customer Value Score Foundation

De Customer Value Score Foundation is opgericht om het college van deskundigen te faciliteren. Dit college is belast met de opzet, de ontwikkeling en het onderhoud van de Richtlijnen Certificaat Klantgerichtheid.

De Customer Value Score Foundation is juridisch eigenaar van het Certificaat Klantgerichtheid en beheert de rechten van de genoemde richtlijnen door middel van gebruikersovereenkomsten. De stichting biedt daarnaast secretariële ondersteuning en sluit licentieovereenkomsten met geregistreerde certificerende instellingen. Het stichtingsbestuur wordt gevormd door vertegenwoordigers van de aangesloten en gekwalificeerde certificerende instellingen en bestaat op dit moment uit:

• De heer W.P.J.M. Graafmans (voorzitter)
• De heer D.H.J.A van Kemenade (secretaris)
• De heer O.J.M. van Gurp (penningmeester)