College van Deskundigen

Het certificatieschema vraagt om afstemming met stakeholders op het gebied van klantgerichtheid. Dit gebeurt zowel door als onder toezicht van het College van Deskundigen, dat de uitvoering van de certificatieprocedure begeleidt en indien nodig de richtlijnen bijstelt. Dankzij de afgewogen samenstelling is de onafhankelijkheid van het College gewaarborgd en wordt op evenwichtige wijze rekening gehouden met de belangen van alle bij de Customer Value Score Foundation betrokken partijen.

Taakomschrijving

Het College van Deskundigen adviseert geregistreerde certificerende instellingen over het Certificaat Klantgerichtheid als certificatienorm ten aanzien van ten minste de volgende aspecten:

• aard en inhoud van het certificatiesysteem;
• te hanteren certificatie-eisen (met inachtneming van de eisen in accreditatienormen);
• frequentie, aard en plaats van controles;
• kwalificatie-eisen voor certificerende medewerkers;
• gebruik en betekenis van het Certificaat Klantgerichtheid;
• gebruik van het logo.

Samenstelling College van Deskundigen
• De heer prof. dr. R.T. Frambach
• De heer W. Peeters
• De heer prof. dr. W. Reijnders
• Mevrouw F. Smits MHA
• De heer D. Waterloo

Adviserende leden zonder stemrecht
• Mevrouw S. Hesdal
• Mevrouw drs. P. van Mastrigt
• Mevrouw drs. B. Makatini