Benchmark

Benchmarkgegevens zorgen voor transparantie en maken uw bedrijf op geselecteerde onderwerpen vergelijkbaar met andere aanbieders binnen uw branche. Met het Certificaat Klantgerichtheid toont u aan dat het gehele proces van meten, borgen en verankeren voldoet aan de gestelde eisen.

Onafhankelijk en eenduidig

Het certificeringsproces wordt uitgevoerd en bewaakt door de Customer Value Score Foundation op basis van onafhankelijk vastgestelde beoordelingsrichtlijnen en bijbehorende criteria. Dit waarborgt dat audits eenduidig en volgens dezelfde hoge kwaliteitsstandaard worden uitgevoerd, ongeacht het bedrijf, het product, de dienst, het land of de certificerende instelling.

Minimale inspanning, maximaal resultaat

Benchmarking is bovendien geen eenmalige actie, maar – mits goed toegepast – een gestructureerd en continu (leer)proces om de prestaties van uw bedrijf te verbeteren. Normaal gesproken vergt zo’n proces een forse inspanning van uw bedrijf. Met de CVS-methodiek wordt dit bezwaar echter optimaal ondervangen.