Het certificaat

Het Certificaat Klantgerichtheid kent drie classificaties: brons, zilver en goud. Bij brons voldoet uw bedrijf aan de basisvoorwaarden, bij zilver ook aan een aantal aanvullende voorwaarden. Voldoet uw bedrijf aan alle voorwaarden? Dan heeft u recht op het gouden Certificaat Klantgerichtheid.

Voorwaarden voor certificering

Om in aanmerking te komen voor het Certificaat Klantgerichtheid dient u de volgende fases te doorlopen:

1. Nulmeting om de huidige mate van klantgerichtheid te bepalen;
2. Opstellen en/of aanscherpen van gedocumenteerde werkwijzen en bepalen van uniforme werkwijzen ten behoeve van klantgerichtheid;
3. Uitvoeren van klantenonderzoek;
4. Nemen van maatregelen om klantgerichtheid te verbeteren naar aanleiding van de meting;
5. Controleren van klantgerichtheid;
6. Nemen van maatregelen om klantgerichtheid te verbeteren naar aanleiding van audits.

Vanzelfsprekend dienen alle fases van het certificatieproces aantoonbaar te zijn.