Certificerende instelling

In de Richtlijnen Certificaat Klantgerichtheid zijn de afspraken over de uitvoering van de certificatieprocedure door de geregistreerde certificerende instellingen vastgelegd.

De volgende certificerende instelling is gerechtigd om de certificatieprocedure die leidt tot het Certificaat Klantgerichtheid volgens deze richtlijnen uit te voeren:

Kiwa

Laat u vrijblijvend informeren

De certificerende instellingen organiseren regelmatig informatiebijeenkomsten, symposia of webinars met betrekking tot het toepassen van het Certificaat Klantgerichtheid en de voordelen hiervan voor bedrijven. Meer weten? Neem dan contact met ons op.