Kies voor het officiële Certificaat Klantgerichtheid

Met het Certificaat Klantgerichtheid laat u de klantgerichtheid van uw bedrijf officieel certificeren. Daarmee voorziet het certificaat in de behoefte van veel bedrijven om het meten, borgen en verankeren van hun klantgerichtheid objectief en aantoonbaar te maken. De certificatienorm is vastgesteld op basis van richtlijnen en principes die niet uitsluitend gelden voor generieke sectoren, maar ook specifiek per sector. Uiteindelijk zal de norm dusdanig worden vastgesteld dat deze ook internationaal toepasbaar is.

Het Certificaat Klantgerichtheid is het objectieve bewijs dat uw bedrijf in staat is om haar klantgerichtheid vast te stellen, te borgen en te verankeren in het DNA van haar eigen bedrijfsvoering.

Drie classificaties

Het Certificaat Klantgerichtheid kent de volgende classificaties:

• Brons: uw bedrijf voldoet aan de basisvoorwaarden;
• Zilver: uw bedrijf voldoet aan de basisvoorwaarden én aan enkele aanvullende voorwaarden;
• Goud: uw bedrijf voldoet aan alle voorwaarden.

Voorwaarden voor certificering

Om in aanmerking te komen voor het Certificaat Klantgerichtheid dient uw bedrijf de volgende fases te doorlopen:
1. Nulmeting om de huidige mate van klantgerichtheid te bepalen;
2. Opstellen en/of aanscherpen van gedocumenteerde werkwijzen en bepalen van uniforme werkwijzen ten behoeve van klantgerichtheid;
3. Uitvoeren van klantenonderzoek;
4. Nemen van maatregelen om klantgerichtheid te verbeteren naar aanleiding van de meting;
5. Controleren van klantgerichtheid;
6. Nemen van maatregelen om klantgerichtheid te verbeteren naar aanleiding van audits.

Gratis scan aanvragen